Brindem un equip de personal llicenciat, tècnics, encarregats i mà d'obra especialitzada amb experiència en treballs d'indústria.
Serveis
Serveis integrals d'obra
Obres
Nova construcció
Manteniments
Fonaments especials
Fonaments per maquinària
Fusteria total
Lampisteria
Electricitat
Estructures
Moviment de terres
Cobertes
Paviments
Enderrocaments
Transport de residus
Revestiments
Tall de formigó
Fluids
Gas
Aire comprimit
Sondeig de terreny
Sistemes d'extracció
Sistemes de ventilació
Electromecànica
Neumàtica
Mecàniques
Refrigeració de processos
Barreres de vapor
Aclimatació
Eliminació d'amiant
Plataformes elevadores
Empreses que gaudim de la seva confiança
Estudiem les seves necessitats i l'hi oferim la solució òptima
Construccions MS21
Construcciones MS21
· Construccions MS21, sl - 619 72 28 35 - 618 971 271 ·