Serveis integrals d'obra
Estudiem les seves necessitats i l'hi oferim la solució òptima
L'hi oferim:
Oficina tècnica.
Estudi econòmic
Pressupost
Pressupost tancat
Pressupost clau en mà
Projecte
Avantprojecte, projecte, visat del col·legi d'arquitectes.
Tot el que fa falta per presentar a l'Ajuntament corresponent per poder treure el permís d'obra.
Documentació, pla de seguretat, estudi geotècnic, estudi topogràfic, gestió de runes, comunicació als òrgans oficial, etc.
Seguiment d'obra pel personal tècnic (arquitecte, aparellador) per poder aconseguir la correcta marxa de l'obra i tenir  la documentació obligatòria al dia.
Construcció personalitzada, parcial, total i claus en mà.
Construccions MS21
Construcciones MS21
· Construccions MS21, sl - 619 72 28 35 - 618 971 271 ·